top of page

בליווי משפטי מתמשך, העסק שלך זוכה להתייחסות קבועה ורצופה תוך ראייה של התמונה הרחבה, היעדים ותנאי השוק המשתנים, וניהול הסיכונים בעסק

Businessman

ייעוץ משפטי וליווי עסקי בתחום החברות:

 • ייעוץ וסיוע משפטי לחברות במועד הקמתן, הגדרת תחומי הפעילות ורישומן.

 • בנייה משפטית של מנגנוני התאגיד.

 • בניית תקנון המותאם לדרישות ולצרכים הספציפיים של הלקוח.

 • עריכת הסכמי מייסדים.

 • טיפול בהליכים מול רשם החברות או העמותות.

 • רישום ופירוק החברה,

 • ליווי משפטי שוטף של הפעילות העסקית של החברה, לרבות הכנת פרוטוקולים בהתאם להחלטות מוסדות החברה.

 • טיפול בעסקאות במניות ובכלל זה בפעולות הקצאת והעברת מניות.

 

תביעות:

 • תביעות עובדים בבית הדין לעבודה

 • נגישות למקום או לעסק

 • הגנת הצרכן

 • תביעות בגין נזקי גוף ותאונות

 • תביעות חוזיות, ועוד…

 

ובנימה יותר אישית


אחד הדברים היותר מספקים עבורי הוא ללוות עסק מיום הקמתו,
לעקוף את המשוכות והקשיים, להימנע מבעיות עתידיות,
ולהוביל את העסק, יחד עם בעליו, להצלחה וביסוס כלכלי בר קיימא.

בעלי עסקים רבים מוצאים עצמם בסיטואציות המחייבות ייעוץ משפטי כמו:

 • הסדרת היחסים בין השותפים לעסק

 • בחירה באופן רישום העסק, ורישומו בפועל

 • שמירה על הקניין הרוחני של העסק

 • התנהלות חוזית ומשפטית מול בנקים, ספקים ולקוחות

 • ייעוץ וליווי משפטי בעסקאות מקומיות ובינלאומיות; בין השאר: הסכמי מכר ורכש, הסכמי שירותים, הסכמי הפצה, הסכמי סוכנות והסכמי רישוי, הסכמי זיכיונות, הסכמים הנוגעים להקמה ותפעול של פרויקטים, הסכמי סודיות ועוד.

 • הסדרת יחסי עבודה והתמודדות עם תביעות מצד עובדים

 • שכירת מקום לעסק

 

כבעל עסק, ייתכן מאוד שעד היום קיבלת הרבה מההחלטות לבדך.
מעבר לאחריות הכבדה שעליך לשאת על הכתפיים, לא תמיד יש בידך את המידע המשפטי המלא המאפשר לך לקבל את ההחלטות המיטביות עבור עסקך.
זה לא חייב להמשך כך.

 

לקוחותיי זוכים לליווי משפטי לאורך השנה ונהנים מניסיוני הרב הן בצד המשפטי והן בצד העסקי.
 

ליווי משפטי מתמשך מעניק תועלת מרבית, העסק שלך זוכה להתייחסות קבועה ורצופה תוך ראייה של התמונה הרחבה, היעדים ותנאי השוק המשתנים, וניהול הסיכונים בעסק.

bottom of page