top of page

ישנם פרטים רבים לבדיקה טרם חתימה על חוזה נדל"ן, פרטים היכולים למנוע אי נעימות עתידית ולהגן עליך.

Reading Corner
טיפים חשובים בעסקת קניה או מכירה של נדל"ן:

קנייה ומכירה של כל דירת מגורים, כרוכה בשני היבטים – היבט פיזי, למשל הקירות ומה שביניהם; והיבט משפטי – הרישום בספרי המקרקעין.

  • מומלץ מאוד לקונים לוודא מיהם מוכרי הדירה האמיתיים – ולהשוות אותם עם נסח הטאבו

  • מוומלץ לרוכשים לברר האם רשומים על הנכס עיקולים כלשהם, התחייבויות לשוכרים, שעבודים, ועוד.

  • מומלץ לרוכשים שלא להעביר תשלום כלשהו עבור הנכס עד לרישום הערת אזהרה על שמם, ולמוכרים מומלץ שלא להעביר את החזקה בנכס (למסור את הנכס או את המפתחות) עד לקבלת מלוא התשלום או עד להעברת כספי הקונים לנאמנות.

  • חשוב לקונים ולמוכרים לדווח על העסקה לרשות המיסים (מיסוי מקרקעין) מיד לאחר ביצוע העסקה

  • במידה והמוכרים נטלו הלוואה לשם רכישת הנכס, מומלץ להצטייד באישור עדכני על יתרת המשכנתא לסילוק

  • מומלץ מאוד להתייעץ בנושא מיסוי המקרקעין, כדי להימנע מתשלום מס מיותר ולהשתמש בכל הפטורים שהחוק מעניק.

  • מומלץ להסדיר מראש ובכתב את כל הציוד שנשאר בנכס (למשל מזגנים או ארונות).

  • חשוב להקפיד על עריכת פרוטוקול מסירה ביום מסירת החזקה בנכס כדי להימנע מחילוקי דעות לאחר המסירה באשר למצב הנכס.אם אתם קונים נכס חדש או משכירים את הנכס שלכם

 

מומלץ לעבור את התהליך המורכב של הרכישה או מכירה בליווי של עורך דין הבקיא בתחום הנדל"ן

חסכתם וחסכתם ובשעה טובה אתם עומדים לרכוש את הבית שלכם!

מי אחראי לתיקון הנזקים בנכס?
איך מחליטים על מועדי התשלום ומועד מסירת המפתח?
האם הבית בנוי על קרקע פרטית או חכור מרשות מקרקעי ישראל?
מה זאת הערת אזהרה ולמה צריך אותה?
אם רכשתם את הדירה מקבלן – מהי שנת בדק? מתי יש לתקן ליקויים?
מה קורה כשהקבלן מאחר במסירה?
…יש הרבה פרטים לסגור.

משרדי מעניק ליווי מקצועי של עסקאות רכישה, מכירה והשכרת נדל"ן, ניסוח הסכמי רכישה ומכירה ורישום העסקאות.אני מייצג רוכשים ומוכרים של בתי מגורים, דירות בבתים משותפים ומגרשים לבניה והשקעה.ישנם פרטים רבים לבדיקה טרם חתימה על חוזה נדל"ן, פרטים היכולים למנוע אי נעימות עתידית ולהגן עליך.

bottom of page