top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אייל קימל

זכויות יוצרים - וממה צריך להיזהר כשמקימים או מקדמים אתרי אינטרנט?

1. מהן זכויות יוצרים

זכות יוצרים ביצירה היא בין השאר הזכות הבלעדית להעתיק, לפרסם, לשדר, וליצור יצירות נגזרות.

ברירת המחדל היא שהיוצר או היוצרת הם הבעלים של היצירה, אלא אם כן מדובר בצילום של אירוע משפחתי או פרטי  שנוצר לפי הזמנה (הבעלות של המזמין). בשני המקרים אפשר לקבוע אחרת בהסכם בין הצדדים.

בכל מקרה אם אנחנו בונים אתר אינטרנט ורוצים לעשות שימוש בטקסט, מנגינה, תמונה או לוגו עלינו לקבל את הרשות של בעלי היצירה ולקבוע תנאים לשימוש בה.

2. מצאתי תמונה (או טקסט או שיר) באינטרנט האם אני יכול להעתיק?

כל היצירות מוגנות בזכות יוצרים. ואין צורך לרשום אותן ולכן מומלץ תמיד לפעול כאילו יש ליצירה שמצאתם בעלים ולוודא שאין לו או לה התנגדות לשימוש בה. זה נכון גם ליצירה שמתגלגלת באתרי אינטרנט ורבים עשו בה שימוש [כמו שאמא היתה אומרת ... "אם כולם יקפצו מהגג גם אתם תקפצו?"]

במרבית המקרים האלה הגונב מגנב לא פטור.3. האם מספיק לתת קרדיט?

גם אם נתתם קרדיט ליוצר היצירה (הצלם, האומן, המלחין וכו) לא יצאתם ידי חובה.

צריך להבדיל בין הזכות המוסרית של יוצר היצירה, לבין זכות היוצרים. הזכות המוסרית היא בין השאר הזכות לקבל הכרה כיוצרי היצירה. מדובר בזכות עצמאית ונפרדת מזכות היוצרים ועצם זה שמקיימים אותה לא פוטר מהחובה לקיים את זכות היוצרים.

4. תוצאות ההפרה

על פי חוק זכות יוצרים בית המשפט יכול לפסוק בשל הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

בתי המשפט פסקו אלפי שקלים בגין כל הפרה של כל יצירה. במקרה מסויים נפסקו 2000 ₪ לכל תמונה ותמונה מתוך 15 התמונות שהועתקו (!)

5. האם אי אפשר להעתיק יצירות בשום תנאי? שימוש הוגן.

לא כל שימוש ביצירה שמצאנו באינטרנט (או בכל מקום אחר) אסור. חוק זכות יוצרים מאפשר שימוש הוגן ביצירה: כגון לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

אבל בהקשר של בנית אתר אינטרנט עסקי, רוב השימושים אסורים ולכן אני אסתכן ואומר שברוב המקרים יהיה נבון לא לקחת סיכונים.

5. מה מומלץ לעשות?

מומלץ להשתמש במאגרים חינמיים, אבל גם במקרה שלהם לעיין בתנאי השימוש ולהקפיד עליהם.

מומלץ לוודא שמי שבונה עבורכם את האתר או יוצר עבורכם את הטקסט מקפיד לעשות שימוש ביצירות מותרות בשימוש, ולהקפיד לעגן את העניין בהסכם עם אותו ספק (בונה אתרים, כותב תוכן וכו)


 

האמור במאמר אינו יעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי  והשימוש במידע על אחריותכם – כל הזכויות שמורות – עו"ד אייל קימל ©

コメント


bottom of page