• עו"ד אייל קימל

ביטול עסקאות לפי חוק הגנת הצרכן וחוקים אחרים

התקנות בנושא ביטול עסקה שאושרו לפני כשנתיים העלו לתודעה הציבורית סוגיה שהיתה קיימת גם קודם להם והיא – ביטולה של עסקת מכר. חוק הגנת הצרכן והתקנות שתוקנו על פיו מתייחס בראש ובראשונה ליחסים שבין צרכנים פרטיים לעסקים ולכן במידה והרוכש בעסקה הינו עסק בעצמו, חוק הגנת הצרכן, על כל ההגנות הצרכניות שבו, אינו חל על על העסקה. ארחיב על כך מעט בסוף המאמר. חוק הגנת הצרכן, התקנות שהותקנו על פיו ומספר חוקים נוספים מציגים מנגנוני ביטול ספציפיים לביטול עסקאות בין צרכנים לעסקים הגוברים על התקנות לביטול עסקה, ולכן באותם מקרים מימוש זכות ביטול עסקה יעשה על פי ההסדרים המיוחדים בכל מקרה ומקרה ולא על פי תקנות ביטול עסקה.

למשל: מכר מרחוק (קניה של מוצר באינטרנט או בטלפון) ;  רוכלות (רכישה של מוצר במקרה ואיש או אשת המכירות נכחו בבית הצרכן בשעת המכירה) ; וכמובן עסקת רכישה של יחידת נופש (שהינה עסקה שבה אדם רכש TIMESHARE ביחידת נופש לתקופת זמן ארוכה). אתייחס בקצרה לכמה מהמנגנונים האלה: למרבה הפלא, עסקאות רוכלות הן מחזה מוכר ובשל היות הרוכלות שיטת מכירה אגרסיבית המחוקק החליט לתת הגנה מיוחדת לצרכנים בעסקה כזו. נקבע כי ניתן לבטל את העסקה 14 יום מיום קבלת המוצר  או 14 יום מעריכת ההסכם אם מדובר בשירות.

בעסקת מכר מרחוק, כלומר ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה, למשל בדואר, בטלפון בתקשורת וכו, ניתן לבטל את העסקה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך בכתב אודות פירטי העיסקה והנכס, לפי המאוחר ביניהם; אם מדובר במתן שירות, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. ואולם כאשר מדובר בשירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה; וכן לא על טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. כאשר הביטול אינו נובע מטענת אי התאמה או פגם במוצר או בשרות – יכול המוכר לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. החוק מעניק זכות ביטול גם במקרה שבו הטעה העסק את הצרכן. החוק מגדיר מהי הטעיה לגבי נושאים שונים כמו הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות, המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס, פגם איכות או תכונה שמפחיתים את ערך הנכס אלא אם הצרכן ידע עליהם, ועוד ועוד; במידה ולא חל הסדר מיוחד בדומה לאלו האמורים לעיל, יחולו תקנות ביטול עסקה התקנות קובעות רשימה של מוצרים ושירותים שלגביהם ישנה זכות ביטול עסקה ואת פרק הזמן שיש לצרכן כדי לממש את זכותו, התנאים הבסיסיים לכולם הם: הצרכן הוכיח את הקניה באמצעות חשבונית קבלה או פתק החלפה או כל הוכחה אחרת

 • המוצר הוחזר לעוסק

 • ערך המוצר הוא 50 שקלים ומעלה.

 • המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש על ידי הצרכן .

 • המוצר הוחזר לעסק – הוצאות הובלה אם יש הן באחריות הצרכן


נקבעו 7 קבוצות של מוצרים שבכל אחת מהן ישנם כללים אחרים באשר למשך הזמן שבו עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה, אופן החזרת המוצר או השירות ומקרים שבהם אין זכות לביטול.

    1. ריהוט, ציוד לבית ולגן, מכשירי חשמל, מוצר באריזה מקורית, מוצר שהוזמן ולא סופק, מטהר מים, שעון.     2. ביגוד, הנעלה, תכשיטים     3. נופש ובילוי, קורסים וחוגים     4. שירותי קוסמטיקה, נופש ארוך טווח, מנוי במועדון הנחות, שירות טלפון נייח, שירות טלפון נייד, שירות אינטרנט, שירות כבלים ולווין, מנוי למועדון כושר, מנוי למועדון היכרויות, מנוי להגרלות ומנויים.     5. מוצרים/שירותים הנמכרים בשיטת הפרזנטציה     6. רכב חדש.     7. מוצרים שחלה עליהם זכות הביטול ושניתנו במתנה

למשל רכש של ביגוד והנעלה ניתן לביטול תוך יומיים מעת רכישת המוצר, בתנאי שלא הוסרה תגית המחיר, ובלבד שלא מדובר בהלבשה תחתונה ובגדי ים שאותם לא ניתן להחזיר. 

למשל, עוד, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר חשמלי תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שלא נעשה במוצר שימוש (פתיחת אריזה אינה אינדיקציה לכך שהיה שימוש במוצר אולם חיבור המוצר לתשתית מים חשמל או גז יחשב לשימוש בו) ולא נגרם למוצר נזק, התקנות קובעות רשימה של מוצרים או שירותים אותם אין אפשרות להחזיר:

 • ריהוט שהורכב בבית הצרכן.

 • מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות.

 • מוצרים שחוק אוסר להחזיר אותם

 • מוצרי מזון, תרופות ומוצרי מזון

 • מוצרים מתכלים

 • תוכנות, משקפי שמש, משקפי ראייה, תיקים וארנקים.

 • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (ספרים, קלטות)

 • תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ₪

 • ועוד.

במקרה של ביטול עסקה לפי התקנות רשאי העסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור מקסימאלי של 100 ₪ או 5% מגובה העסקה כולל הובלה והתקנה, לפי הנמוך מבניהם. במידה ובוצעה התקנה של המוצר בבית הלקוח רשאי העסק לדרוש דמי התקנה בשיעור של עד 100 ₪ ואולם אם בפועל התחייב הלקוח לדמי התקנה נמוכים מ- 100 ₪ לא יוכל בעל העסק לדרוש יותר ואם גבה עבור התקנה יותר מסכום זה יחזיר את ההפרש.


לבסוף יש לומר מילה או שתיים על ביטול עסקים שבוצעו בין עסקים:

כאמור ההגנות שקבע המחוקק לטובת הצרכנים בחוק הגנת הצרכן ובחוקים דומים, אינן חלות על עסקאות בין עסקים. הנחת המחוקק (שאינה בהכרח מדויקת בכל המקרים) היא כי אין פערי כח בין צרכנים ועסקים ולכן אין צורך להעניק לעסק הרוכש מוצר או שירות הגנה מיוחדת בחוק או בתקנות. נציין בקצרה כי בתנאים מסוימים גם עסקים יכולים לבטל עסקאות במסגרת חוקי החוזים.

כמובן עסקים יכולים לבטל עסקאות בהתאם לתנאים החוזיים שבעסקה. אולם החוק קובע כי אם נפל פגם ברצון הצדדים בעת כריתת ההסכם, בשל חוסר תם לב של אחד הצדדים, בשל הטעיה או טעות של צד מהצדדים להסכם, או בשל כך שההסכם אינו חוקי או הופר, יכול צד להסכם לבטלו במסגרת התנאים הקבועים בחוק החוזים (חלק כללי) וחוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה).


האמור במאמר אינו יעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי  והשימוש במידע על אחריותכם – כל הזכויות שמורות – עו"ד אייל קימל ©