שינויים בתנאי העבודה - הרעת תנאים

באיזה תנאים תחשב הרעת תנאי עבודה של עובד עילה להתפטרות שדינה כפיטורים?