top of page

מתי הרעת תנאים הופכת להסכם חדש

יכולות להיות השלכות לכך שעובד לא עומד על זכויותיו ולא מתעקש על תנאי העסקתו. לפעמים הרעת תנאים שלא טופלה הופכת למצב חדש

bottom of page