מתי הרעת תנאים הופכת להסכם חדש

יכולות להיות השלכות לכך שעובד לא עומד על זכויותיו ולא מתעקש על תנאי העסקתו. לפעמים הרעת תנאים שלא טופלה הופכת למצב חדש