זכויות יוצרים באינטרנט

הסיכונים שבשימוש בתכנים שנמצאים באינטרנט - הפרה של זכויות יוצרים, בתמונות סרטונים, מוזיקה או טקסטים